Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
- HĐND ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐND thị trấn -  Quyết định biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng chống quan liêu tham nhũng trong phạm vi phân quyền. Biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan tổ chức, bảo hộ tính mạng tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn; -  Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, trưởng ban, phó trưởng ban của HĐND thị trấn. Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND thị trấn. - Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Dự toán thu chi ngân sách thị trấn, điều chỉnh dự toán ngân sách thị trấn trong trường hợp cần thiết. Phê chuẩn quyết toán ngân sách thị trấn. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án của thị trấn trong phạm vi được phân quyền - Giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của HĐND thị trấn. Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND cùng cấp, ban của HĐND cấp mình. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp. - Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị trấn bầu - Bãi nhiệm đại biểu HĐND thị trấn và chấp nhận việc đại biểu HĐND thị trấn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị trấn.
31/10/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRẤN AN BÀI

 

Thị trấn An Bài là thị trấn thuộc huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình
0976259033- Số DĐ –Chủ tịch UBND thị trấn
+ Phía Tây giáp xã An Vũ ,
+ Phía nam giáp xã An Thanh,
+  Phía đông giáp xã Hưng Nhân huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng.

+ Phía Bắc giáp xã An Ninh.

- Thị trấn có Quốc lộ 10 chiều rộng 12 m x 2,7 km.
 + Đường ĐH72 đường nhựa chiều rộng 5 m, chiều dài 3km;
+ Trục đường thị trấn chiều rộng 3m, chiều dài 4.269m;
 + Các đường nhánh chiều rộng 3m, chiều dài 17 km
- Thị trấn có 03 trường học: trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở.